67

Sfintirea noii case parohiale a Bisericii Calina-Prundeni Valcea

Publicat în urmă cu 5 ani, în Lonews
În Duminica a XVII-a după Rusalii, 17 februarie 2013, credincioşii localităţii Prundeni, din judeţul Vâlcea, au trăit o înălţătoare sărbătoare duhovnicească, prin prezenţa în mijlocul lor a Preasfinţitului Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu acest prilej, Părintele Ierarh a oficiat Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi, la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, din Parohia Călina, Protoieria Drăgăşani, judeţul Vâlcea şi a sfinţit noua casă parohială construită în incinta sfântului lacaş.

Pe parcursul Sfintei Liturghii, credincioşii prezenţi la eveniment au avut bucuria duhovnicească de a se închina la racla cu moaştele Sfinţilor Martiri Epictet şi Astion şi ale Sfinţilor Martiri de la Niculiţel, Zotic, Altal, Camasis şi Filip, existente în patrimoniul bisericii parohiale.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Episcop Emilian a arătat sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică citită, în care Sfântul Evanghelist Matei redă dialogul extraordinar dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi femeia cananeeancă, în urma căruia, Domnul i-a vindecat acestei mame îndurerate fiica demonizată. „Evanghelia Duminicii a XVII-a după Rusalii, relatează întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi femeia cananeeancă. La rugămintea insistentă şi datorită credinţei ei, Domnul Hristos o vindecă pe fiica sa, care era chinuită de un demon. Prin această minune vedem că Mântuitorul vindecă şi ajută nu numai pe fiii poporului lui Israel, ci şi pe cei de alt neam şi de altă credinţă, dorind prin aceasta să arate că a venit să caute pe cel pierdut şi să mântuiască toată lumea… . În Parohia Călina, preoţii slujitori de aici lucrează înţelept şi rodnic pentru folosul creştinilor din comunitate şi pentru dezvoltarea armonioasă a legăturilor dintre părinţi şi copii, şi dintre Familie şi Biserică. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate preoţilor şi credincioşilor acestei localităţi, pentru a întreţine şi dezvolta iubirea şi învăţătura de credinţă a Mântuitorului Hristos, spre o frumoasă vieţuire şi prietenie cu Dumnezeu aici pe pământ, pentru dobândirea harului Sfintei Treimi şi vieţii veşnice.”, a conchis Preasfinţia Sa.

La final, Preasfinţia Sa a apreciat slujirea bisericească a Părinţilor Viorel Tudor şi Ion Cosac, felicitându-i pentru toate împlinirile slujirii preoţeşti.

După Sfânta Liturghie a avut loc o procesiune în jurul bisericii cu racla cu moaştele Sfinţilor Martiri Epictet şi Astion şi ale Sfinţilor Martiri de la Niculiţel, apoi Preasfinţitul Episcop împreună cu soborul de slujitori a sfinţit noua casă parohială construită în curtea sfântului locaş.

La eveniment au mai participat: Primarul comunei Prundeni, Ion Horăscu, Părintele Iulian Mădălin Buşagă, Protopop de Drăgăşani, preoţii de la parohiile învecinate şi numeroşi credincioşi.

Biserica parohială „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Călina, comuna Prundeni, Protoieria Drăgăşani, judeţul Vâlcea, este construită din zid, între anii 1891 şi 1894, la iniţiativa şi prin osârdia preotului Gheorghe Folescu, de către familiile Ion Dumitrescu Linţoiu şi Iordache Ionescu, deoarece vechiul sfânt locaş al comunităţii, cu hramul „Sfântul Teodor Tiron”, ridicat în anul 1824 din lemn, de către preotul Radu, se ruinase.

Biserica este un monument istoric elegant şi bine proporţionat, tradiţional, în plan triconc, cu altar, naos, pronaos şi pridvor, mai scund decât restul locaşului, cu spaţii vitrate de mari dimensiuni. Între pronaos şi naos sunt două semicoloane, iar altarul este flancat de proscomidiar şi diaconicon, în forma unor nişe de dimensiuni reduse.

Pictura este executată în ulei şi îmbină în stil elegant elemente neoclasice şi bizantine. Dacă meşterul construcţiei a fost Vittorio Basseli, numele primului pictor nu se cunoaşte. Datorită degradărilor survenite în urma cutremurului din 1940, a fost resfinţită în 1943. Noi intervenţii asupra picturii au fost realizate în 1966 de pictorul Florea Udrişe din Slatina. În anul 2009, prin grija preoţilor Viorel Tudor si Ion Cosac, pictura a fost restaurată.

În această biserică se păstrează la loc de cinste spre închinare o raclă cu părticele din moaştele Sfinţilor Martiri Epictet şi Astion şi ale Sfinţilor Martiri de la Niculiţel, Zoticos, Altalos, Camasis şi Filipos.

Arhidiacon Ioan Liviu Găman
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01034 sec - PID: 15260