36

Moastele Sf Grigorie Dascalul in Ramnicu Valcea 2013 - Program

Publicat în urmă cu 5 ani, în Lonews
Arhiepiscopia Râmnicului vă invită la un pelerinaj în lumina Postului Sfintelor Paşti.

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti,

în Arhiepiscopia Râmnicului

19-22 aprilie

În perioada 19-22 aprilie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la solicitarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Gherasim, vor fi aduse în Arhiepiscopia Râmnicului Moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă în ziua de 22 iunie.

Sfintele moaşte vor fi aduse la Mănăstirea Dintr-un Lemn în zilele de 19 şi 20 aprilie şi la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, în zilele de 21 şi 22 aprilie.

Pelerinajul este organizat în contextul sărbătorii Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română şi, în virtutea frumoasei conlucrări între Biserică şi Armată, în anul comemorării a 125 de ani de la naşterea Generalului Paul Teodorescu. Prin rectitorirea Mănăstirii Dintr–un Lemn de către Generalul Paul Teodorescu, Ministru al Aerului şi Marinei în anii 1938-1940, mănăstirea a devenit locaş de închinare şi de cinstire al marinarilor şi al aviatorilor români. În cinstea Eroilor Aviatori, în incinta Muzeului Naţional al Aviaţiei, din Sectorul 2 al Bucureştilor, a fost ctitorită Biserica Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, care, în felul acesta, a devenit ocrotitorul aviatorilor români.

Programul Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, în Arhiepiscopia Ramnicului, 19-22 aprilie.

MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

VINERI, 19 APRILIE

- Orele 19.30 – Primirea moaştelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul şi a Delegaţiei Arhiepiscopiei Bucureştilor condusă de Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor;

- Procesiune cu Sfintele Moaşte până la Biserică;

- Orele 20.00- Slujba Privegherii şi Taina Sfântului Maslu.

images/stiri/2013/03/Michalis_Sarris_ministrul_de_finante_cipru.jpg

SÂMBĂTĂ, 20 APRILIE

Orele 8.00 – Acatistul Sf. Ierarh Grigorie Dascălul; Slujba Aghiesmei Mici; Ceasurile;

Orele 9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească (va sluji ÎPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei în sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi);

Orele 16.00 – Slujba Vecerniei cu Litie;

CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” DIN RÂMNICU VÂLCEA.

DUMINICĂ, 21 APRILIE

Orele 7.00 – Acatistul Sf. Ierarh Grigorie Dascălul;

Orele 7.30 – Slujba Utreniei;

Orele 8.00 – Primirea moaştelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul. (Sfintele moaşte vor fi aşezate spre închinare în baldachinul din faţa Catedralei)

Orele 9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Vasile cel Mare.

Orele 16.00 – Slujba Vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului şi Taina Sfântului Maslu.

LUNI, 22 APRILIE

Orele 7.00 – Slujba Utreniei, Ceasurile şi Vecernia;

Sfintele moaşte vor pleca spre Mănăstirea Căldăruşani.

Viaţa Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti

Sfântul Grigorie s-a născut în anul 1765, în Bucureşti, purtând numele Gheorghe. La vârsta de şapte ani, este înscris la şcoala elementară de la Mănăstirea Sfântul Sava. Încă din vremea studiilor, va lega o strânsă prietenie cu monahii Gherontie şi Dorotei de la Mănăstirea Neamţ, manifestând dorinţa de a cunoaşte viaţa duhovnicească din Mănăstirea Neamţ, organizată de Sfântul Paisie de la Neamţ. În jurul anului 1790, tânărul Gheorghe va pleca la Mănăstirea Neamţ, unde va fi tuns în monahism de Sfantul Paisie Velicicovski, sub numele de Grigorie şi va fi hirotonit ierodiacon. Împreună cu ieromonahul Gherontie, traduce din limba greacă scrierile Sfinţilor Părinţi.

La cererea Mitropolitului Dositei Filitti al Ungrovlahiei, ieromonahul Gherontie şi ierodiaconul Grigorie, revin în Bucureşti, unde vor traduce şi tipări două lucrări: "Carte folositoare de suflet", un îndreptar pentru Taina Spovedaniei, în 1799 şi "Chiriacodromion la Evangheliile duminicale, al învăţatului arhiepiscop grec Nichifor Teotochis", în 1801. În acelaş timp, ierodiaconul Grigorie va fi numit şi bibliotecar al Mitropoliei din Bucureşti.

În anul 1802, cei doi calugări cărturari se vor afla din nou la Mănăstirea Neamţ, unde sub ascultarea Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei, vor traduce mai multe lucrări teologice: "Taina credinţei noastre cei pravoslavnici" (1803); "Tâlcuirea la Evanghelii a Sfântului Teofilact al Bulgariei" (1805); "Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin" (1806); "Vieţile Sfinţilor. Luna septembrie" (1807) etc.

În anul 1812, fiind iubitor de linişte şi de rugăciune, la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul Grigorie va merge în Sfântul Munte Athos, împreună cu duhovnicul Gherontie, spre a cunoaşte tainele vieţii duhovniceşti. Pe drumul de întoarcere, cuviosul Gerontie va fi ucis de tâlhari, în apropiere de Dunăre (orasul Plovdiv, Bulgaria). După înmormântarea acestuia, într-o mănăstire din apropiere, Sfântul Grigorie va merge din nou la Mănăstirea Neamţ, unde va continua activitatea de traducere a cărţilor teologice.

În anul 1820, ierodiaconul Grigorie va pleca din Mănăstirea Neamţ şi se va aşeza, pentru o vreme, în Mănăstirea Antim, din Bucureşti, iar mai apoi, în Mănăstirea Căldăruşani, a cărei obşte fusese reorganizată şi întărită duhovniceşte de către Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, între anii 1794-1806. Aici, sfântul va ajunge cunoscut multora pentru înţelepciunea, smerenia şi dragostea lui de Dumnezeu.

În anul 1823, ierodiaconul Grigorie a fost ales Mitropolitul Ţării Româneşti, fiind hirotonit la 10 ianuarie 1823, demnitate în care va sluji timp de unsprezece ani, în perioada anilor 1823-1834. Ca episcop, Sfântul Grigorie Dascălul a desfăşurat o neobosită activitate pastoral-misionară şi social-culturală, numind ierarhi în Episcopiile de Argeş, Râmnic şi Buzău, întemeind şcoli teologice în fiecare centru eparhial, hirotonind preoţi vrednici şi învăţând neîncetat la păstrarea dreptei credinţe. De asemenea, a fost un exemplu viu de iubire jertfelnică, dând fiecăruia daruri sufleteşti şi trupeşti, după trebuinţă. Numeroşi săraci, văduve şi orfani au primit de la Sfântul Grigorie mângâiere sufletească, binecuvântare şi daruri materiale (adăpost, hrană şi cărţi).

Slujirea jertfelnică şi de luminare a preoţiei şi credincioşilor a Sfântului Grigorie a fost întreruptă odată cu instaurarea administraţiei ruse în Principatele Române, după războiul dintre Rusia şi Turcia, izbucnit în anul 1828. Începând cu anul 1828, Sfântul Grigorie va fi numit locţiitor de domn, domnitorul Grigorie Ghica fiind plecat din ţară. Deoarece nu a fost de acord cu instituirea de noi taxe, mitropolitul a intrat în conflict cu noua stăpânire. Pentru aceasta, în februarie 1829, autorităţile ruse îl vor înlătura din scaun pe Sfântul Grigorie şi-l vor exila în Chişinău. Din acest moment, vreme de aproape cinci ani, Dascălul Ţării Româneşti a pribegit, mai intâi în Chişinău, iar mai apoi în Buzău şi la Mănăstirea Căldăruşani. Pornind în acest exil, Sfântul Grigorie Dascălul s-a încredinţat cu totul în mâna lui Dumnezeu, zicând şi el, asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur: Slavă lui Dumnezeu, pentru toate!

În luna aprilie a anului 1833, Sfântul Grigorie avea să primească acceptul de a se aşeza în Mănăstirea Căldăruşani, iar din luna august a aceluiaşi an se va întoarce în Bucureşti, reluându-şi scaunul de mitropolit. În această perioadă s-a îngrijit de restaurarea Catedralei Mitropolitane din Bucureşti, iar mai apoi de retipărirea colecţiei "Vieţile Sfinţilor", în douăsprezece volume, după ediţia de la Mănăstirea Neamţ (1807-1815), pe care o considera "atât de folositoare pentru formarea duhovnicească şi luminarea sufletelor credincioşilor". Atât lucrările de restaurare, cât şi tipărirea colecţiei amintite, vor fi terminate dupa trecerea sa la cele veşnice, întâmplată la data de 22 iunie 1834. A fost înmormântat în partea de miază-noapte a Catedralei Mitropolitane, iar după şapte ani, osemintele sale au fost strămutate în gropniţa Mănăstirii Căldăruşani, iar mai apoi în privorul bisericii celei mari.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit pe data de 20 octombrie 2005, a hotărât ca mitropolitul Grigorie Dascălul al Ţării Româneşti să fie trecut în rândul sfinţilor, cu data de prăznuire la 22 iunie. Proclamarea oficială a canonizării acestuia a avut loc la 21 mai 2006, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. Tomosul de canonizare precizează că: "Având în vedere viaţa pilduitoare a învăţatului ierarh Grigorie Dascălul, evlavia sa călugărească şi înţelepciunea sa sfântă în păstrarea dreptei credinţe şi în tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Părinţi, pentru zidirea duhovnicească şi luminarea cinului călugăresc, a slujitorilor sfintelor altare şi a poporului credincios, urmând învăţătura Bisericii, rânduiala sinodală şi chemării în ajutorul nostru cu puterea lui Dumnezeu, Cel închinat şi preamărit, noi, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâm ca de acum înainte, în veci, Ierarhul Grigorie Dascalul, Mitropolitul Ţării Româneşti, să fie numărat între sfinţii Bisericii, să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua de 22 iunie."

Sfintele şi cinstitele moaşte ale Sfântului Grigorie Dascălul se află în Mănăstirea Căldăruşani, din judeţul Ilfov. Aflată la mică distanţă de Municipiul Bucureşti, pe malul Lacului Căldăruşani, pe teritoriul comunei Gruiu, în judeţul Ilfov, mănăstirea a fost zidită între anii 1637-1638, fiind înzestrată cu multe daruri de către domnitorul Matei Basarab.

…Pana la consumarea evenimentului, articolul de fata poate fi gasit pe pagina HOME Lacasuri Ortodoxe, in rubrica centrala Semnal Evenimente.
Trimite
Powered by InterChat

π 0.05963 sec - PID: 9211