37
Comuniunea şi ajutorarea frăţească – izvor de bucurie

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia Duminicii migranţilor români, 18 august 2013:

Duminica românilor migranţi, care muncesc sau studiază în străinătate, este pentru noi prilej de a transmite, ca în fiecare an, un mesaj părintesc de binecuvântare tuturor credincioşilor ortodocşi români din diaspora.

Criza economică actuală ne cheamă la mai multă comuniune frăţească şi ajutorare reciprocă, adică la mai multă unitate. Într-o lume aflată în proces de globalizare rapidă, oamenii caută în Biserică un reper major de speranţă, de continuitate şi de conservare a identităţii spirituale şi culturale, etnice sau naţionale.

În acest sens, prin lucrarea sa misionară în ţară şi în diaspora, Biserica Ortodoxă Română cultivă valorile şi faptele bune născute din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa prezentă şi ca speranţă şi pregustare a vieţii veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi.

Drept mărturie concretă a comuniunii, cooperării şi afirmării demnităţii noastre ortodoxe româneşti, cu bucurie vestim românilor ortodocşi din diaspora că, în prima parte a anului 2013, au fost finalizate lucrările la fundaţia (infrastructura) Catedralei Mântuirii Neamului, aceste lucrări fiind susţinute de mulţi clerici şi credincioşi din ţară şi de unii credincioşi ortodocşi români din diaspora. Avem speranţa că, împreună, vom reuşi să continuăm lucrarea aceasta pentru a duce la bun sfârşit un proiect, care este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol al credinţei şi demnităţii poporului român profund religios.

Totodată, prin proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Biserica noastră îi preţuieşte în mod deosebit pe Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena, ca promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii. Lumina credinţei lor, a multor ctitorii şi fapte creştine realizate de ei, a fost peste veacuri, şi este şi azi, un îndemn puternic pentru a iubi pe Hristos şi Biserica Sa, dar şi pentru a promova demnitatea persoanei umane şi binele comun, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.

Felicităm pe toţi ierarhii şi pe toţi slujitorii Sfintelor Altare din diaspora română pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei creştine ortodoxe, a spiritualităţii şi identităţii româneşti. În acest sens, de mare valoare şi necesitate este lucrarea lor spirituală şi culturală cu o mulţime de copii şi tineri români, mai ales în taberele de vacanţă organizate anual în diaspora şi în România, pentru a vorbi şi simţi româneşte.

Cu prilejul Duminicii românilor migranţi, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, iubiţi români vieţuitori printre străini, sănătate şi mântuire, pace şi bucurie!

În mod deosebit, vă îndemnăm să cultivaţi credinţa şi speranţa, dragostea frăţească şi întrajutorarea, şi să preţuiţi spiritualitatea şi tradiţiile frumoase ale poporului român, oriunde v-aţi afla!

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Trimite
Powered by InterChat

π 0.02006 sec - PID: 19694