64

Patriarhul de la Constantinopol a participat la Sfânta Liturghie Dumnezeiască vineri, 26 octombrie 2018, în Biserica Sfântul Dimitrie - Xirokrinis (Kouroutseme). După ce a făcut referire la viața marelui martir sfânt și la devotamentul special al credincioșilor față de acesta în Constantinopol, în Salonic și peste tot în lume, Sanctitatea Sa s-a referit și la slujirea și marea responsabilitate a Bisericii din Constantinopol:

"Suntem puțini, dar nenumărați. În plus, puterea marii Biserici nu este din această lume și nu este demonstrată prin cifre [teză exprimată anterior și de articolul: Trăim într-o lume... de după REFERENDUM (KSLCătălin)].

Patriarhia noastră Ecumenică este puternică, pentru că are o iubire sacră și acționează prin smerenie și Cruce. Povestea sa este plină de martiriu și jertfă pentru lume, pentru toate popoarele și pentru toate națiunile. Desigur, în asociațiile și organismele seculare, numai puterea cifrelor, a banilor, a puterii seculare și politice este luată în considerare, dar în Biserică prevalează legile spirituale, Canoanele Sfinte, Tradiția pioasă a națiunii noastre, lucrurile sfinte și sacre ale strămoșilor noștri, cuvântul lui Hristos consemnat în Sfânta Evanghelie.

Biserica din Constantinopol, căreia toți pelerinii pioși îi sunt fii credincioși, este întruparea iubirii libere a lui Hristos, Care nu a răstignit, dar a fost răstignit, care Își sacrifică viața pentru prietenii Săi, și anume pentru toți oamenii. Cu toate acestea, își sacrifică sufletul pentru dușmanii săi și toți cei care sunt în imposibilitatea de a tolera această mare realitate, adică să spună că Patriarhia Ecumenică este prima Biserică și capul și originea tuturor Bisericilor locale. Și aceasta, pentru că a întemeiat într-un mod jertfitor și a recunoscut toate Bisericile Autocefale Ortodoxe din lumea contemporană.

Această mare responsabilitate a Mamei, a Sfintei mari Biserici a lui Hristos, cu siguranță nu are niciun termen limită. De aceea, așa cum am acordat autocefalia tuturor Bisericilor locale, Sfântul și Sacrul Sinod care ne înconjoară a decis în mod similar să acorde autocefalie Ucrainei, care este chinuită în multe feluri, astfel încât și ea să se poată alătura pleromei Ortodoxiei, în unitate și pace interioară. Numai prima Biserică a Constantinopolului deține această mare responsabilitate a sfintelor și dumnezeieștilor Canoane, iar Primatul ei este primul dintre ortodocși. Ori de câte ori există tentația să se intervină în acest principiu ecleziologic fundamental, este comisă o eroare foarte gravă a unui abuz de autoritate, unii pretinzând a fi primii fără a fi, și luând inițiative fără să aibă dreptul, uitând că Patriarhia Ecumenică își exercită datoria în dragoste, care este jertfitoare și altruistă.

Pornind de la faptul că această "iubire unică(...) se opune întregului moralism și inovării care încearcă să introducă noi idei și filosofii în trupul Bisericii", Patriarhul Bartolomeu a mai precizat: "Biserica noastră este Biserica păcătoșilor și a pocăinților și Biserica pentru mântuirea celor nevrednici și împovărați".


Traducere, adaptare și interpretare: Lăcașuri Ortodoxe® 2018

după un raport al publicației grecești Romfea

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01485 sec - PID: 16791