193
La sesiunea anuală ordinară a Consiliului Episcopiei de Ras-Prizren, în Manastirea Gracanica, a fost discutat, printre altele, recentul comunicat lansat de Comunitatea Islamică din Kosovo. În comunicatul cu pricina, Serbia și poporul sârb din Kosovo și Metohija sunt numiți „ocupanți“.

În declarația Comunității Islamice din Kosovo, este criticată afirmația mufti-ului de Belgrad, Jusufspahić, care subliniase că "Kosovo este leagănul Serbiei".

Ca urmare, Eparhia de Ras-Prizren a emis următoarea declarație: „Recent, comunicatul Comunității Islamice din Kosovo - publicat ca reacție la declarația muftiului Belgradului Jusufspahic cum că“ Kosovo este leagănul Serbiei" - din păcate, nu a contribuit la consolidarea încrederii între comunitățile religioase și cele naționale aflate în Kosovo și Metohija. Declarația Comunității Islamice din Kosovo, conform căreia "Kosovo nu a fost niciodată parte a Serbiei, ca să nu mai vorbim de leagăn al Serbiei" și "Kosovo a fost ocupat doar pentru scurt timp de Serbia", este un exemplu, extrem de provocator, de manipulare a istoriei și o insultă gravă.

Statul sârb a existat în aceste spații deja la începutul Evului Mediu, iar Creștinismul Ortodox, cu tradiția sa seculară bogată, este mai vechi decât Islamul care a apărut în aceste regiuni doar odată cu venirea otomanilor. Multe surse istorice arată în mod clar că poporul sărb trăiește în mod continuu pe teritoriul actual al Kosovo și Metohija, ceea ce de altfel este materializat prin hrisoavele medievale, primele cărți de recensământ otomane ale populației (defteri) și de un număr mare de monumente creștine ale poporului sârb și ale Bisericii noastre.

Aceste fapte istorice incontestabile neagă existența în vreun fel a poporului albanez și a drepturilor lui, și nu permit în niciun caz, categoric, negarea existenței poporului sârb și a tradițiilor sale ca element indigen în istoria acestei regiuni. Această declarație politică extrem de colorată a Comunității Islamice din Kosovo, îndurerează profund poporul sârb și, indirect, încurajează violența continuă împotriva sârbilor și a locurilor noastre sfinte, ceea ce reiese în special din ultimii 19 de ani de discriminare continuă și de distrugere a Patrimoniului creștin al Bisericii Ortodoxe Sârbe, în ciuda prezenței internaționale militare și civile.

În loc de a face declarații politice inflamatorii, care dăunează drepturilor religioase și naționale ale poporului sârb și Bisericii Ortodoxe Sârbe, Comunitatea Islamică din Kosovo ar trebui să fie preocupată de problema extremismului religios în creștere în rândul unor musulmani din Kosovo și Metochia".
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01167 sec - PID: 16856