129
Patriarhul Neofit al Bulgariei: pregătiri pentru sosirea Patriarhului Kirill al Rusiei

Bulgaria va sărbători cea de-a 140-a aniversare a eliberării de sub jugul otoman, pe 3 martie 2018. Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii va sosi în Bulgaria, pentru a participa la festivități. Înainte de acest eveniment semnificativ, Primatul Bisericii Ortodoxe Bulgare, Patriarhul Neofit, a răspuns întrebărilor publicației rusești Pravmir [http://www.pravmir.com/patriarch-neophyte-bulgaria-looking-forward-patriarch-kirill-s-arrival/] , privind viitoarea întâlnire, relațiile bulgaro-ruse și recenta trecere la cele veșnice a Vârstnicului (Bătrânului) Dobri (vezi ARHIVA Lăcașuri Ortodoxe [https://lonews.ro/stiri-de-ultima-ora/25454-principalul-donator-al-bisericii-bulgare-dobri-dimitrov-dobrev-s-a-mutat-la-domnul.html] ).

- La începutul lunii martie, Sanctitatea Sa, Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii va efectua o vizită în Biserica Ortodoxă Bulgară, cu ocazia aniversării celor 140 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman. Ce intenționați să discutați la întâlnire? Ce subiecte sunt de actualitate pentru Bisericile Ortodoxe Bulgară și Rusă?Sanctitatea Sa Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii este un oaspete bine-primit de noi, așteptând și pregătind sosirea sa. "Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului" (Ioan 12:13). Așteptăm cu nerăbdare să slujim Sfânta Liturghie cu el, deoarece Sfânta Euharistie a fost întotdeauna și va fi cel mai puternic indicator al unității noastre în Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Sperăm că, prin rugăciunea noastră comună, spiritul iubirii și al bucuriei frățești va predomina.

Toate chestiunile de importanță actuală care au apărut pentru Bisericile Ortodoxe Bulgară și Rusă s-au rezolvat întotdeauna prin eforturi comune, prin participare și asistență reciprocă. Prin urmare, subiectul discuției este întotdeauna același - propovăduirea evanghelică a lui Iisus Hristos, în ciuda dificultăților din acest secol, iar această predicare devine mai puternică atunci când suntem uniți în Hristos.

- Predecesorul Vostru s-a întâlnit cu Papa, iar întâlnirea dintre Patriarhul Kirill și Papa Francisc a provocat reacții diverse în Rusia - de ce asta? Cum evaluați acum relația dintre diferitele denominațiuni creștine? Ar trebui să stabilim contacte mai strânse?Fiecare Biserică Ortodoxă locală decide pentru sine, cum să colaboreze cu reprezentanții altor Biserici creștine și ai altor religii, ținând cont de canoanele Sfintei Biserici și de schimbările lumii moderne.

- Vârstnicul Dobri a arătat că Domnul joacă rolul principal în viața cuiva. Ați participat personal la înmormântarea Bătrânului Dobri - istoria acestuia marcând mulți oameni din Rusia. Ce doriți să le spuneți oamenilor, despre cel mai important lucru din viață, pornind de la exemplul acestuia?Bătrânul Dobri a spus cu umilință: "Dacă cineva Îl are pe Dumnezeu - acela are totul" - și, prin exemplul său, a arătat că Dumnezeu într-adevăr joacă rolul cel mai important în viața noastră. Loialitatea față de Biserică și poruncile Domnului, este o loialitate a unei persoane drepte, iar "Pomenirea celui drept este spre binecuvântare" (Pildele lui Solomon 10: 7).

Acesta este modul în care îl vom pomeni, ca pe un neprihănit care a urmat poruncile Domnului, Sfânta Scriptură și Tradiția, credincios Bisericii și Patriei, făcând fără încetare fapte bune.

- Credeți ca mai există loc pentru eroism în lumea modernă? Care tendințe ale societății moderne vă alarmeză, care vă neliniștesc și care vă aduc bucurie?Mărturisirea Domnului, Isus Hristos, în lume a fost întotdeauna și va fi o faptă eroică, iar această faptă nu doar că va exista, ci va fi și esențială. Rugăciunea și slujirea aproapelui nostru, a fost întotdeauna și ea o asemenea faptă. Secularizarea - în curs de avansare în lumea modernă - este îngrijorătoare, dar unitatea creștinilor ortodocși devotați în Taina Sfintei Euharistii dă întotdeauna un sentiment de satisfacție și de bucurie cerească - fundamental diferită de bucuriile acestei lumi.

- Doctoratul Vostru, de la Academia Teologică din Moscova, a fost dedicat Cântării Liturgice Rusești. După ce ați revenit în Bulgaria, ați devenit profesor al cântărilor Bisericii Răsăritene, la Seminarul Teologic din Sofia, și apoi lider al Corului Preoțesc din Sofia. Muzica joacă un rol central în viața Voastră. Ce este muzica pentru dumneavoastră? Compuneți muzică?Muzica este arta supremă pe care Dumnezeu a dat-o doar omului. Dumnezeu este Creatorul și noi, creați după Chipul lui Dumnezeu, suntem de asemenea chemați să creăm. Și nu există o artă mai superioară (supremă), decât cea care slăvește pe Dumnezeu. Aici, atât căntările tradiționale bulgărești cât și rusești au contribuit semnificativ la tezaurul muzicii bisericești ortodoxe. Îmi place să interpretez imnuri ale ambelor tradiții, cu credință, atenție și recunoștință pentru existența lor. " Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi." (Psalmul 145: 2)

- Vreți să le spuneți ceva rușilor?Sper că vor merge pe calea adevărată a încercării duhovnicești (spirituale) - a Postului Mare - cu bucurie și răbdare, pentru a întâmpina ziua Învierii lui Hristos, felicitându-se reciproc cu cuvintele solemne de bucurie pascală și cuceritoare: "Hristos a Înviat!". " Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!" Amin! (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 13:14).
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01953 sec - PID: 28004