141
Astăzi, 25 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Părintele nostru Ierarh Grigorie Teologul (de Nazians), cuvântătorul de Dumnezeu și Arhiepiscop al Constantinopolului - cel ce a arătat pe Dumnezeu Cel de o ființă (nedespărțit), pe Cel lăudat în Treime - pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt - uscând nebunia și minciuna elenilor, propovăduind adevărul. 

Astăzi, 25 ianuarie, îl cinstim cu cântări de bucurie și îi cântăm Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, pe care credincioșii îl numesc: alăuta (cobza) cea bine-alcătuită, fluierul și vioara dulce-răsunătoare, Ierarhul cel prea-înalt și marele învățător al Bisericii lui Hristos - cunoscut pentru gura sa grăitoare de Dumnezeu, pentru vederea cinstită și chipul smerit. 
   Bucură-te, stea înțelegătoare, care luminezi marginile, cu strălucirea cuvintelor tale înțelepte!/ Bucură-te, trâmbița care propovăduiești lumii poruncile lui Iisus!/ Bucură-te, adâncul Darului dumnezeiesc!/ Bucură-te înălțimea înțelegerilor cerești./ Bucură-te, Grigorie, Părinte al părinților!

Astăzi, 25 ianuarie, îl cinstim pe prea-slăvitul Sfânt Ierarh Grigorie Teologul, păstorul prea bun, izgonitorul ereticului Arie - pe care l-a îndepărtat, cu putere, de turma lui Hristos, ca pe un lup. (Arie era un eretic de la începutul secolului al IV-lea, teolog și preot, care susținea că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi fost din veșnicie, ci o ființă creată și subordonată lui Dumnezeu Tatăl).Îl cinstim pe păstorul păstorilor, păzitor al oilor sale în pășunea Treimii; pe cel ce este cinstea Patriarhilor și mintea cea prea-înaltă a cugetării de Hristos.

Astăzi, să ne strângem laolaltă toți gânditorii de Dumnezeu - pentru aceștia a gătit lăcaș de taină al cuvintelor sale dumnezeiești, din care să ne ospătăm cu toții - și să lăudăm, cu laude dumnezeiești, pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, zicând:
   Bucură-te, izvorul cuvântării de Dumnezeu, râul înțelepciunii și curgerea cunoștinței dumnezeiești!/ Bucură-te, stea prea-luminoasă, că luminezi întreaga lume, cu dogmele tale!/ Bucură-te, cel ce ești mare apărător al bunei-credințe și gonitor prea-slăvit al relei credințe.
   Preaînțelepte Grigorie, cuvântătorule de Dumnezeu, nu înceta să te rogi lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce săvârșesc, pururea, cu credință și cu dragoste, pomenirea ta cea cinstită și plăcută lui Dumnezeu!
   Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, ție ne rugăm: Roagă-te, împreună cu Ierarhul Grigorie, să se miluiască sufletele noastre! - ceea ce ești vița cea adevarată, care ai odrăslit rodul vieții.
   Bucură-te, înțelepte Grigorie!

Astăzi, 25 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, care a învățat lumea să creadă în Maica Fecioară a lui Dumnezeu, Maria, și în Fiul său dumnezeiesc. Fluierul păstoresc al acestuia a biruit, astfel, trâmbițele ritorilor (oratori: profesori, filozofi), prin frumusețea vorbei, pe care a primit-o din adâncul Duhului. În laudele lor, credincioșii îl numesc: "ochiul cel priveghetor al Darului", "gura cea prea-înțelepată a Duhului", "luminătorul cel strălucit al lumii", "marele glăsuitor al Bisericii", "lauda prea-luminatei Ortodoxii", "curgerea cuvântării de Dumnezeu", râul pururea-curgător al dogmelor dumnezeiești", izvorul ce izvorăște apele dulceții dumnezeiești". Îl cinstim pe cel ce a fost, în deprinderi, întocmai cu Apostolii; apărător al bunei-credințe, râul prea-dulce al învățăturii, întărirea cuvintelor grăitoare de cele înalte. Pe cel numit: "limba suflătoare cu foc", "buzele tunătoare, din Cer", "vistieria înțelepciunii", propovăduitorul Cuvântului" și podoaba credincioșilor, "vănătorul lupilor"... Pe cel care înveselește cu cuvintele sale dumnezeiești toată cetatea Împăratului Hristos; pe izvorul desfătării, belșug nedeșertat, păzitor adevarat al dogmelor, apărătorul prea-cald al Treimii, vocea Duhului, minte deșteaptă, limbă bine-glăsuitoare, luceafăr luminos al bunei-credințe... 

   Sfinte Ierarhe Grigorie, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre! Pe tine, noi, astăzi te lăudăm cu dragoste duhovnicească și cu cântări, după datorie...

Astăzi, 25 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, ale cărui buze nu au putut fi închise în mormânt (solitorul, mesagerul sau mijlocitorul uitării), căci el și astăzi continuă sa grăiască lumii dogmele bunei-credințe. Pe cel ce s-a ferit, cu înțelepciune, de trup și de cel vrăjmaș și înșelător, zburând către frumusețea cea nespusă și suindu-se la Cer în "căruța bunătăților, cea cu patru cai". A fost credincios lui Dumnezeu, iar oamenilor le-a fost un credincios mijlocitor cu Darul, tâlcuitor al adâncurilor Scripturii...

   Sfinte Ierarhe Grigorie, nu înceta să-L rogi pe Hristos Domnul - cu rugăciunile tale cele cu bună-îndrăzneală - să ne fie bine-milostiv și să dăruiască pace și mare milă sufletelor noastre!

Astăzi este 25 ianuarie. De acum, neghina rămâne stingheră, fiind smulsă și dată la o parte... Neghina, care mai este numită și zâzanie, este sămânța mică și neagră a unei buruieni păroase. Sămânța de neghină, măcinată împreună cu grâul, dă făinii un gust neplăcut și toxic. Astăzi, este ziua "smulgătorului" său - după cum îl numește Biserica, pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul - semănătorul cel prea-minunat al dogmelor, izgonitorul cel prea-tare al ereticilor. El, cu privegherea dumnezeiască, a înmulțit talanții lui Hristos, luminând lumea, cu strălucirile dumnezeiești ale învățăturii. Cu viața curată, curățindu-și trupul și sufletul, după lege cu faptele dumnezeiești, și învățând tainele dumnezeiești, a glăsuit în urechile inimilor, ridicând sufletele leneșilor și făcâdu-se scară de la pământ la Cer.

   Sfinte Ierarhe Grigorie, nu înceta să-L rogi pe Hristos Domnul, să mântuiască din nevoi sufletele noastre!
   Noi Îl mărturisim pe Hristos - Dumnezeul nostru! Născătoare de Dumnezeu, Maică ne-nuntită, roagă-L pe El să se miluiască sufletele noastre!
   Prin tine, Sfinte Ierarhe Grigorie, închinându-ne Treimii Cea de o ființă, cântăm și zicem: Unime, Ceea Ce ești cunoscută în Treime, miluiește-ne pe noi!

Astăzi, 25 ianuarie, tunetele rămând tăcute, în fața celui ce tună învățăturile dumnezeiești - Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, cel de trei ori fericit, care, "intrând în norul cel neapus (ca Moise altădată, luând Tablele Legii), a luat așezarea de lege însemnată de Dumnezeu" (Treimea), Care urma să-i deschidă gura. Mai apoi, "trăgând Duhul înțelepciunii" cu cuvântul lui Dumnezeu, s-a umplut de Dar. Alăturându-se puterilor îngerești, a propovăduit, tunând lumina cea întreit-strălucitoare și nedespărțită. A ars, cu limba sa de foc, limbile vătămătoare care se luptau împotriva lui Dumnezeu, ale ereticilor. Cu scrierile lui, a "însemnat (marcat, explicat) ființa cea puternică întocmai a Treimii Celei nevăzute", rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre. 

   Sfinte Ierarhe Grigorie, luminându-ne cu cuvintele tale, ne închinăm Treimii Celei cunoscute într-o Dumnezeire, spre mântuirea sufletelor noastre.
   Doamne, dă-ne nouă pacea Ta și, ca un îndurat, miluiește-ne pe noi! - pentru rugăciunile tuturor sfinților și ale Născătoarei de Dumnezeu.
   Bucură-te Sfinte Ierarhe Grigorie, lăcașul privirii la cele prea-înalte! Roagă-te Preasfintei Treimi, să trimită mare milă sufletelor noastre! - Cea pe Care - ajungând la zvorul luminilor (cu gând cinstitor de Dumnezeu și fiind înțelepțit de Dumnezeu, împărtășindu-te de razele trimise de acolo) - ne-ai arătat-o (ca și când ai fi fost o oglindă), ca fiind întreit-luminătoare: ca o "amestecare a luminii, unită întru unirea Dumnezeierii și întreită întru cinstitele Ipostasuri". Prin aceasta, ai stricat noaptea întunecată a eresurilor... Roagă-te Cuvântului, cu stăruință, pentru sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, primește rugăciunile robilor tăi și roagă-te, acum, să ne mântuim noi toți! - căci tu, fără să știi de mire, L-ai zămislit cu trup pe Dumnezeu, devenind, fără prihană, Maica Dumnezeului Cel prea-înalt.

Astăzi, 25 ianuarie, Ortodoxia îl cinstește pe Sfântul Părinte Cuvios Ierarh Grigorie Teologul, cel luminat mai presus de fire, care, deschizând, cu cuviință dumnezeiască, Scripturile, descoperindu-le celorlalți învățăturile, a întărit credința, ca un stâlp al Bisericii. Învățăturile sale au îndulcit inimile credincioșilor, mai mult decât mierea, punând înaintea noastră chipul Mântuitorului, în icoană, să-L sărutăm cu dragoste.

   Sfinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască mare milă!
   Născătoare de Dumnezeu, roagă-L pe Domnul, cu osârdie, să ne dăruiască mare milă! - căci trup S-a făcut în pântecele tău, rămânând Dumnezeu după ce S-a făcut om, pe tine păzindu-te atât după naștere cât și înainte de naștere, cu totul fără prihană. Vindecă, degrabă, patimile cele cu multe dureri, ale sufletului meu, și bolile trupului meu! Limpezește rătăcirile minții mele și învrednicește-mă să aduc rugăciuni curate, Împăratului tuturor, și să-I cer iertare de greșeli!

   Sfinte Ierarhe Grigorie, cuvântătorule de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta ta pomenire!
   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te am nădejde: când va veni Stăpânul tuturor și Făcătorul să judece tot pământul, să mă faci părtaș oilor de-a dreapta, pe mine, cel osândit, și, te rog să mă scoți pe mine - netrebnicul tău rob - din întunericul cel mai dinafară și din toată munca! Să măresc, astfel, cu mulțumire, bogăția bunătății tale și, bucurându-mă, să-ți cânt. Roagă-te Fiului tău - și Dumnezeu - să-mi dăruiască iertare de greșeli.

Astăzi, 25 ianuarie, îl lăudăm pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul - cel dăruit Bisericii, ca unei maici - căruia Cuvântul Cel fără de început al Tatălui - purtătorul de grijă a toate - a dăruit Dar de cuvânt și de înțelepciune minții sale. Cu stăpânirea minții și înfrânându-și poftele trupești, în el au încăput strălucirile dumnezeiești, acum luminându-ne să cinstim pe Dumnezeu Cel în trei fețe.

   Sfinte prea-înțelepte Ierarhe Grigorie, fă-ne milostiv pe Dumnezeu!
   Doamne, pe Tine Te laudă duhul meu! - Cel Ce ești întărirea celor ce aleargă la Tine, șî lumina celor întunecați.
   Peacurată, dă-ne nouă ajutor - cu rugăciunile tale - gonind cumplitele împresurări! - căci, în tine Înțelepciunea lui Dumnezeu și-a zidit ei lăcaș, sălășluindu-se în pântecele tău, și mai presus de minte S-a arătat Om, cu Care S-a unit după Ipostas. Preacurată, încinge-mă cu putere!

Astăzi, 25 ianuarie, îl lăudăm pe Sfântul Ierarh înțelept Grigorie Teologul, cel vestit înainte de ieșirea din pântecele maicii sale, numindu-se după vrednicie. Grigorie provine din "gregoros", care înseamnă vigilent, în alertă - adică procedând cu multă atenție, cu grijă și cu perspicacitate, făcându-și datoria conștiincios. A umplut Biserica lui Hristos, care astăzi strigă lui Dumnezeu, Cel Care este peste toate: Sfânt ești, Doamne!

   Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa întregii făpturi, roagă-L neîncetat pe Hristos, Împăratul tuturor, să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine! - căci L-ai născut spre mântuirea noastră.
   Sfinte Ierarhe, Părinte Grigorie, din tot sufletul îți strigăm, veselindu-ne: Bucură-te, Părinte! Căci tu ți-ai ales curăția văzătoare de Dumnezeu și înțelepciunea drept soție și ajutătoare prin descoperiri dumnezeiești.

Astăzi, 25 ianuarie, îl lăudăm pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, cel asemănat cu Pavel în apărarea credinței, apărător al dogmelor Părinților, arătându-se acum cetățean împreună cu îngerii și împreună-vorbitor cu aceștia.

   Sfinte Ierarhe, Părinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate, celor ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta sfântă!
   Doamne, am preamărit Dumnezeirea Ta! - că am auzit taina iconomiei (orânduirii, priceperii) Tale și am înțeles lucrurile (lucrările) Tale.
   Născatoare de Dumnezeu, mântuiește pe cei ce te laudă! - cea care ești holdă nearată, din care a răsărit spicul făcător de viață.
   Dumnezeule, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, dăruiește curățire neștiințelor noastre și dăruiește pace lumii Tale!
   
Astăzi, 25 ianuarie, îl lăudăm pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, care asemenea lui Moise, s-a suit în muntele bunătăților, părăsind cele de jos și depărtându-se de lucrurile muritoare, a luat tablele scrise cu mâna lui Dumnezeu - învățăturile teologiei curate. Pe cel care, asemenea minunatului prooroc Avacum, văzând pe Cel Ce stă pe umerii Heruvimilor, s-a făcut vestitor al mântuirii întregii lumi, aducând oamenilor bogăție neîmpuținată (mărgăritarul Stăpânului) și strigând pururea: Slavă puterii Tale, Doamne!

   Sfinte Ierarhe, Părinte Grigorie, sluga lui Hristos, pe Acesta fă-L milostiv robilor tăi! - pe Cel pe Care L-ai văzut când ai intrat în norul cel necuprins - adică firea cea trupească amestecată cu cea fără de trup, fiind arătător al amestecării celei neamestecate - ca dintr-o fereastră de piatră (asemenea Tablelor Legii).
   Doamne, ridicându-ne în zori, strigăm Ție: Mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeu nostru! Afară de Tine, pe altul nu știm!
   Născătoare de Dumnezeu cea nenuntită, potolește viforul cel nepotolit al patimilor mele! Secătuiește nădejdile vrăjmașilor, iar pe cei ce te laudă pe tine îi veselește!

Astăzi, 25 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, ale cărui cuvinte și învățături dumnezeiești au înconjurat grabnic tot pământul, ca un fulger, învățându-ne să ne închinăm Treimii întru unime și unimii întru Treime. Mintea prea-tulbure a lui Arie a uscat-o, păzindu-și turma în liniște, neînecată, ca pe o corabie cuvântătoare în care a pus semințele bunei-cinstiri.

   Hristoase, Dumnezeul nostru mult-milostiv, dă-mi și mie haină luminoasă! - Cel Ce Te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină.

Astăzi, 25 ianuarie, Biserica își amintește de Proorocul Samuil, asemănându-i-l pe Sfântul prea-fericit Ierarh Grigorie Teologul - dăruit lui Dumnezeu mai înainte de zămislire, înfrumusețat cu curăția și înțelepciunea, împodobit cu prea-sfânta haină a preoției, fiind mijlocitor între Ziditor și zidire. Dezlegând împletiturile ritorilor, a împodobit, cu haina cea de sus țesută a Ortodoxiei, Biserica - dezlegând împletiturile ritorilor. Biserica poartă, acum, această haină și strigă: 
   Bucură-te Părinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea-înaltă a cuvântării de Dumnezeu! Umple-mi mintea - cea săracă și ticăloasă - de înțelepciunea ta cea grăitoare de Dumnezeu și prea-înaltă, ca să laud viața ta! Că, dacă tu nu-mi dai cuvânt și cunoștință, putere și înțelepciune, eu nu voi putea să-ți aduc ție cuvânt! Ca să-ți aduc ție, din ale tale si din bogăția bunătăților tale - acolo având izvorul - și să-ți încununez cinstitul și sfântul tău creștet, strigând cu credincioșii: Bucură-te, Părinte, mintea cea prea-înaltă a cuvântării de Dumnezeu!

Astăzi, 25 ianuarie 2018, Biserica îl cinstește pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul din Capadocia, din vremea împărăției lui Valent și a lui Teodosie cel Mare, având ca părinți drepti și de neam bun pe: Grigorie și Nona - mai înainte, din lipsă de cunoştinţă, închinători la idoli, iar după nașterea sa creștini. Îl cinstim pe cel al cărui tată avea sa devină, la scurt timp dupa convertire, Arhiereu de Nazianz. Pe cel care, răzbâtând ca nimeni altul meșteșugul și știința învățăturii, s-a făcut tâlcuitor și dascăl, cinstind cu cuvinte alese și laudă de îngropare pe Marele Vasile, pe Grigorie tatăl său, pe fratele său Chesarie și pe sora sa Gorgonia. Pe cel ce s-a suit la atâta cunoștință, încât toti erau biruiți de înțelepciunea și de dogmele lui, fiind numit "cuvântător de Dumnezeu" si ajungând cârmuitor al Bisericii din Constantinopol, ca Arhiepiscop - pentru o perioadă de 12 ani (pâna la al doilea Sinod). Pe cel ce este pomenit mai ales, cu sfintele sale moaște, în Biserica Sfintei Anastasia (în care a propovăduit pe când arienii erau puternici în cetate), la Domnin și în Biserica Marilor Apostoli, unde i-a așezat cinstitele moaște Constantin Porfirogenitul, iubitorul de Hristos. (aducându-le din Nazians-ul Capadociei).

Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, al cărui cuvânt este cu totul dor și dulceață, plin de veselie și de lumină, umplând de mângâiere sufletească, pe toți cei ce cântă cu credință:
   Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! - Cel întrupat din pântece fecioresc, pentru mântuirea noastră.

Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, care, deschizând jgheaburile adâncului dogmelor sale înțelepte și desfăcând izvoarele înțelepciunii, a ars bârfelile ereticului Evnomie, acoperind căpeteniile înșelăciunii. [Evnomie, originar din Cappadocia, Episcop de Cyzicus, a devenit eretic prin susținerea neo-arianismului (provenit de la Arie), eunomienii susținând că Dumnezeu Tatăl și Fiul - Iisus Hristos - ar fi complet disociați, făcând din Fiu un intermediar între Dumnezeu și lumea creată, care ar fi primit energie creatoare de la Tatăl.] Cinstim pe cel ce a vărsat pe pământ, din buzele sale, izvorul cel netulbure al cinstitelor dogme - pe Preasfânta Treime - adăpându-l pe cel înțelenit și arătându-l purtător de flori.

   Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea-înălțați întru toți vecii!

Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, care - cunoscând unirea - ne-a învățat, cu bună-credință, că Tatăl este întocmai cu Cuvântul și Duhul. și bucurându-se a strigat: Pe Domnul, bine să cuvânteze toată făptura, și să-L prea-înalțe întru toți vecii!
   Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, cu rugăciunile tale, fă-L milostiv pe Stăpânul și cere-I iertare de greșeli, pentru noi, cei ce prăznuim cu credință pomenirea ta cea sfințită și întrutot cinstită, întrucare, veselindu-ne cântăm: Pe Domnul, bine să cuvinteze toată făptura, și să-L prea-înalțe întru toți vecii!
   Fecioară Curată, te mărturisim cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, noi, cei mântuiți prin tine. Împreună cu cetele fără de trupuri (cu îngerii), te mărim! Pomenirea ta este plină de veselie și de bucurie, izvorând tamăduiri celor ce te vestesc cu buna-credință, ca fiind Născătoare de Dumnezeu! Te lăudăm cu psalmi, ceea ce ești plină de daruri, și îți strigăm neîncetat: Bucură-te, că tu ai izvorât, tuturor, bucuria! - rodul tău crescând frumos, nefiind solitor celor ce se împărtășesc stricăciunii, ci vieții, celor ce te măresc pe tine cu credință!

Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, "tăinuitorul de sfințenie", care stă acum înaintea Treimii, ca un prea-ales rugător pentru lume.
   Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, mântuiește-i pe cei ce te laudă cu credință pe tine, si povătuiește-i la lumină, cu teologia învățăturilor tale! Preafericite Părinte, pe tine te slăvim! - cel ce ne-ai tâlcuit nouă frumusețea de taină a scripturilor dumnezeiești ale Duhului. Cuvioase Părinte, fă rugăciune pentru turma ta, către Dumnezeu! - cel ce ești numărat împreună cu cetele cele de sus, cu care în veci te sălășluiești.
   Născătoare de Dumnezeu, Curată, pe tine te slăvim!

 Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, care ne-a învățat să ne închinăm "Unimii Cea în trei Ipostasuri și Treimii Cea desăvârșit întru o Dumnezeire", numind pe Tatăl lumină, și pe Fiul lumină și, iar, lumină pe Duhul Sfânt. Însă, o lumină nedespărțită, neamestecată! Că unul este Dumnezeu, arătând luminat întocmirea ființei... A învățat adâncimea negrăită a tainelor lui Hristos și a lăudat nevoințele și viețile sfinților.

   Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, Preaînțelepte, tu stând, împreună cu Maica lui Dumnezeu, Fecioara Maria, și cu marele Sfânt Vasile înaintea Treimii celei neapropiate - Care este pacea lumii și biruința binecredincioșilor împărați - cere și pentru noi, acum, mântuire - pentru cei ce te lăudăm pe tine, Preafericite Grigorie, drept Cuvântător de Dumnezeu, Arhiereu și ritor al Bisericii, Părinte al părinților, păstor al păstorilor, slava credincioșilor, luminător al preoților, lauda lumii!
   Sfinte Părinte Ierarhe Grigorie, scriitor luminat al Treimii, pomenește-i pe cei ce te cinstesc, și fii apărător Bisericii pe care ai adunat-o! - că vestirea ta în toate marginile lumii a ieșit, învățând la mărirea  Treimii Cea de o ființă.
 
Astăzi, 25 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, pe care Duhul Sfânt l-a aflat ca pe un cârmaci împingând și gonind pornirile necredincioșilor, ca pe niște suflări de vânturi. Înțeleptului Arhipăstor Grigorie, noi ortodocșii, fiii Bisericii, să-i zicem:
   Sfinte Grigorie, tu ești păstor bun - care te-ai dat, ca și Învățătorul Hristos, pe tine însuți pentru noi; care dănțuiești împreună cu Pavel și te rogi pentru sufletele noastre!
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Fecioară, primește rugăciunile păcătoșilor și suspinul celor necăjiți nu-l trece cu vederea! Roagă-te Celui ce S-a născut din pântecele tău preacurat, să ne mântuiască pe noi!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
149
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.14283 sec - PID: 8904