87
Într-o comunicare către Adunarea Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președinte al Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, președinte al Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, a prezentat concluziile privind rezultatele studiului efectuat asupra documentelor Marelui Sinod Pan-Ortodox din Creta (18-27 iunie 2016).

După ce a amintit o serie de critici deja menționate în prezentarea Patriarhul Chiril al Moscovei în timpul Adunării, Mitropolitul a tratat mai multe puncte referitoare la documentele „Diaspora ortodoxă“, „Biserica Ortodoxă și lumea creștină","Taina Cununiei și impedimentele ei", "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană".

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în cadrul reuniunii sale din 15 iulie 2016, a comandat Comisiei Sinodale Biblice și Teologice „să publice și să studieze copiile certificate oficial ale documentelor aprobate de Sinodul din Creta, luându-se în considerare reacțiile și remarcile ierarhilor, instituțiilor teologice, teologilor, clericilor, călugărilor și ale laicilor, care ar putea apărea. Printr-un raport ulterior, au fost prezentate concluziile către Sfântul Sinod, după studiul detaliat.

Revenind la prezentarea temei statutului Sinodului din Creta, Mitropolitul Ilarion a declarat că, de la începutul procesului pre-sinodal, s-a decis să se adopte principiul consensului tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, recunoscut de către toți ca bază în adoptarea tuturor deciziilor în cadrul evenimentelor pregătitoare ale Sinodului Pan-ortodox. Cu toate acestea, în iunie 2016, acest consens privind convocarea Sfântului și Marelui Sinod nu s-a realizat, din mai multe motive.

Delegația Patriarhiei Antiohiei, în special, nu a semnat decizia Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, de la Constantinopol, din 2014, care includea și hotărârea de a convoca Sinodul în 2016. Ea nu a semnat deciziile mai multor documente (inclusiv Regulamentul de procedură al Sinodului) ale Sinaxei primaților Bisericilor Ortodoxe, din Chambésy, in 2016.

Proiectul documentului privind căsătoria nu a fost semnat de delegația Bisericii Georgiene la Sinaxa primaților, in 2016.
Întâistătătorii Bisericilor Rusă și Georgiană, în discursurile lor din cadrul Sinaxei primaților, din 2016, și în corespondența care a urmat, au constatat că, în ce privește acordul lor privind organizarea Sinodului în iunie 2016, nu s-a ajuns la un consens pe tema problemelor controversate, în timpul rămas înainte de convocarea Sinodului. Acest consens nu a fost atins.

Cu mai puțin de o lună înainte de data estimată pentru deschiderea Sinodului, Sfintele Sinoade a cinci Biserici autocefale (Bulgară, Antiohiană, Sârbă, Georgiană și Rusă) au solicitat amânarea, pentru rezolvarea dezacordurilor care împiedică participarea acestora la Sinod (ulterior, Biserica Ortodoxă Sârbă a luat decizia de a participa la Sinod). Aceste apeluri au fost ignorate.

Drept urmare, numai zece din cele paisprezece Biserici autocefale locale recunoscute de toți ca atare au luat parte la Sinodul din Creta. Pleroma Bisericii Ortodoxe Universale nu a fost, prin urmare, reprezentată, iar acesta este motivul pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în cadrul reuniunii din 15 iunie 2016, a considerat că „Sinodul care a avut loc în Creta nu poate fi considerat Pan-Ortodox, și nici documentele care vor fi adoptate nu pot exprima un consens pan-ortodox" (Raport nr. 48).

Sinodul din Creta a adoptat opt documente: „Autonomie și modul ei de proclamare“, „Diaspora ortodoxă“, „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, „Importanța postului și a respectării lui astăzi“, "Taina căsătoriei și impedimente", "Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine", o Enciclică Sinodală și un Mesaj Sinodal.

Majoritatea acestor documente, cu excepția ultimelor două, întocmite la Sinodul din Creta, a fost dezvoltată ca parte a procesului de pregătire, care a continuat timp de zeci de ani, cu participarea activă a Bisericii Ortodoxe Ruse. După publicarea proiectelor de document ale Sfântului și Marelui Sinod, acestea au fost discutate în cadrul Bisericilor Ortodoxe locale. Biserica Ortodoxă Rusă a pregătit și a trimis, tuturor Bisericilor locale, amendamente propuse la proiectele de document „Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine“ și „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“. Aceste amendamente corespund comentariilor critice făcute pe marginea acestor două documente în alte Biserici locale și în Sfânta Kinotă din Muntele Athos.

După cum a menționat președintele Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, documentele adoptate în Creta pot fi împărțite în trei categorii, în funcție de relația lor cu proiectele examinate de Sinodul episcopilor, din 2016. 

Prima categorie corespunde documentelor adoptate de Sinodul din Creta fără modificări semnificative. Acestea includ documentele "Importanța postului și respectarea lui astăzi" și "Autonomia și modul ei de proclamare". 

Cea de-a doua categorie se referă la documentele adoptate de Sinod, după amendamente importante pe fond. Acestea sunt documentele „Diaspora ortodoxă“, „Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine“, „Taina Cununiei și impedimente“, „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“.

Un amendament a fost adus documentului "Diaspora ortodoxă", limitând posibilitatea Bisericilor Ortodoxe de a conferi "titluri ierarhice deja existente" în diaspora. Acest act adițional ar trebui să fie discutat la nivel panortodox.

„Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine“ a atras cel mai mare număr de critici, din partea lumii ortodoxe, după publicarea sa. Chiar și în timpul Sinodului din Creta, acest document nu a fost unanim susținut între membrii săi. 21 dintre cei 161 de participanți la Sinod nu au semnat, inclusiv 17 dintre cei 25 de ierarhi membri ai delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Următoarele formulări au fost criticate în mod deosebit: documentul atribuie comunităților heterodoxe titlul de "Biserici", vorbește despre "cercetare" sau despre "restaurarea" unității creștine. Modificările sugerate de Biserica Rusă, cu trimitere la exprimarea lor, nu au fost pe deplin luate în considerare de către Sinodul din Creta.

Documentul „Taina Cununiei și impedimentele sale“ include o serie de formulări discutabile. Acestea cuprind o propoziție a proiectului publicat anterior: „Biserica nu consideră că este posibil ca membrii să încheie o alianță homosexuală“, care a fost modificată de către Sinod, după cum urmează: „Biserica nu consideră posibile, pentru membrii săi, uniunile civile, atât homosexuale, cât și cele contractate cu sexul opus". Această formulare este ambiguă, în timp ce formularea anterioară exprima cu mai multă acuratețe doctrina Bisericii privind mariajul.

Documentul „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, așa cum a fost adoptat de Sinodul din Creta, conține formulări care sugerează că, după întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, întreaga rasă umană este deja adunată în Hristos, mântuită și îndumnezeită, care au fost aspru criticate în cercurile ortodoxe. Aceste expresii trebuie clarificate absolut, a explicat Mitropolitul Ilarion. Mai mult decât atât, textul face referire la Eusebiu de Cezareea, care nu numai că nu este un Părinte cu autoritate al Bisericii, dar a fost acuzat, nu fără motiv, de profesarea unui semi-arianism.

A treia categorie o reprezinta documentele care au fost elaborate și adoptate în cadrul Sinodului. Este vorba despre Enciclica și Mesajul Sinodului care exprimă deciziile adoptate de Bisericile Autocefale participante la Sinod, cu privire la diferite probleme actuale. Așa cum a exprimat Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președinte al Comisiei Biblice și Teologice, în raportul său către Sinodul Episcopilor, ideile principale ale acestor documente nu contrazic, în ansamblu, doctrina socială a Bisericii Ortodoxe Ruse. 

„În același timp, aceste documente conțin mai multe formulări nu destul de satisfăcătoare și neclare, și declarații care nu au fost discutate la nivel pan-ortodox. Aceste formulări și declarații trebuie reluate ulterior."

"Pentru ca proiectele de document, întocmite în timpul procesului presinodal și discutate la Sinodul din Creta, să reprezinte decizii de valoare pan-ortodoxă, acestea trebuie să fie reprelucrate la nivel pan-ortodox, înainte de a fi adoptate prin consensul tuturor Bisericilor Ortodoxe locale", a subliniat Mitropolitul, în încheiere.

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
139
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.18732 sec - PID: 8227