198

PS Vincentiu: Au ochi si totusi nu vad, au urechi si totusi nu aud...

Publicat în urmă cu 8 luni, în Lonews
Dreptmăritori creştini,

Astăzi este un nou popas duhovnicesc, în urcuşul nostru spiritual din acest Post dinaintea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, un post al bucuriei, fiindcă şi praznicul spre care ne îndreptăm este un moment al bucuriei, al împlinirii spirituale a întregii umanităţi, momentul când Cel promis protopărinţilor noştri, Mântuitorul neamului omenesc, Se va Naşte din Fecioară şi Îngerii vor vesti această minune păstorilor nedumeriţi şi speriaţi din Câmpiile Betleemului: “Iată astăzi vi se naşte vouă Mântuitor, Care este Hristos Domnul.”Fiecare popas duhovnicesc este un moment de venire în sine a fiecăruia dintre noi, un moment de conştientizare a cât de mult bine ne face, în dar, Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Sa Maică, Sfinţii cei atât de iubiţi de Dumnezeu, cei care poartă rugăciunile noastre spre Tărâmul Său Cel Ceresc.

Pericopa evanghelică a Duminicii dedicate "Vindecării orbului din Ierihon" (3 decembrie 2017 - Duminica a 31-a după Rusalii) ni-L arată pe Mântuitorul Iisus Hristos în ultima Sa călătorie spre Ierusalim, din Galilea. Va merge pe Valea Iordanului, ocolind Samaria, fiindcă samarinenii refuzaseră trecerea Mântuitorului pe la ei. Se va opri în Ierihon, iar mai apoi va merge spre Ierusalim.

PS Vincențiu: cuvânt despre Vindecarea orbului din Ierihon, rostit la Mânăstirea BalaciuÎn acest popas făcut în Ierihon, Mântuitorul a întreprins două minuni: a mântuit sufletul lui Zaheu-vameşul şi a vindecat acest orb, despre care Sfântul Evanghelist Luca ne spune că stătea la marginea drumului şi cerşea. Acest orb era cu totul sărman, nu numai că era nevăzător, dar era şi deosebit de sărac, fiind nevoit să-și câstige pâinea zilnică cerşind, implorând mila trecătorilor de pe respectivul drum.

Sfântul Evanghelist Marcu ne indică, de partea sa, chiar şi numele acestui cerşetor: Bartimeu; este un patronim: “fiul lui Timeu”. Acest orb a auzit, desigur, zgomot, freamăt, şi i-a întrebat pe trecători, ce se întâmplă, aceştia răspunzând că trece Iisus Nazarineanul, sau Iisus din Nazaret. Doar atât ştiau locuitorii Ierihonului, despre Iisus… Câte minuni nu făcuse Mântuitorul în mijlocul lor… Minuni despre care Sfinţii Evanghelişti ne spun că au înfricoşat şi au minunat poporul, dar pentru ei, Iisus era: “Nazarineanul”.

Şi iată că acest orb începe, cu voce puternică, să strige: “Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Când - în vremea Mântuitorului Iisus Hristos - afirmai despre cineva că este Fiul lui David, afirmai că El este Mesia. Toţi profeţii, toate Cărţile Testamentare vorbesc despre Unsul lui Dumnezeu, Mesia, adică “Hristosul” - în limba greacă. De unde să fi ştiut Bartimeu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, el neputând să citească? Sfântul Apostol Pavel ne precizează că această credinţa vinde din auzire. Cu certitudine, Bartimeu auzise despre minunile Mântuitorului Iisus Hristos şi, în sufletul lui, s-a născut atunci nădejdea că poate, Acest Vindecător, Acest Om Care face astfel de minuni, va trece şi prin Ierihon, şi-l va vindeca. Odată cu această nădejde, s-a născut şi un sâmbure - precum bobul de muştar - de credinţă.

Așa încât, în sufletul lui Bartimeu s-a născut credinţa că Iisus este Fiul lui David, este Mesia. Cel care striga pe uliţele Ierihonului, era un om credincios. Deși mulțimea îl sfătuia să tacă, el, cu şi mai multă putere, striga: “Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”. Mântuitorul auzindu-l și cerand să fie adus în faţa Sa, l-a întrebat: “Ce ceri de la Mine, ce vrei să-ţi fac?”. “Doamne, să văd!” - a răspuns Bartimeu. “Vezi! Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.” - a venit și răspunsul Mântuitorului.

Minunea, desigur, s-a săvârşit prin puterea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, nimeni dintre oameni neavând puterea să întoarcă vederea acestui orb, dar puterea lui Dumnezeu avea nevoie de credinţa lucrătoare a lui Bartimeu, ca să se împlinească cu adevărat dorinţa acestuia.

Să luăm aminte: Mântuitorul nu a spus niciodată “Prin puterea Mea Dumnezeiască te vindec, sau te curăţ de demoni, sau de lepră”, ci, întotdeauna: “Credinţa ta”, “Credinţa voastră v-a mântuit”. Iată aşadar, sinergismul dintre Harul lui Dumnezeu şi lucrarea noastră, credinţa, nădejdea noastră, această împreună-lucrare mântuitoare şi folositoare fiecarui om.

Bartimeu a avut binecuvântarea, nu doar să primească lumina ochilor, ci să-L vadă pe Cel Care este Lumina Lumii - Mântuitorul HristosÎntr-o scriere apocrifă din secolul al V-lea după Hristos, redând acest moment, scriitorul amintește că Mântuitorul I-ar fi întrebat: “Ce ceri de la Mine? Ce vrei să-ţi fac?”, iar Bartimeu I-ar fi răspuns: “Doamne, să Te văd!”. Apocrif, înseamnă un text care nu aparţine scriitorilor sfinţi ai cărţilor recunoscute canonic de Biserică. Într-adevăr, Bartimeu a spus “Doamne, să văd!” dar el a văzut, şi L-a văzut prima dată pe Însuşi Mântuitorul Lumii, Lumina Lumii.

Dreptmăritori creştini, nu mai avem mult de urcat pe această treaptă a nevoinţelor spirituale, care este Postul Bucuriei, Postul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos. Pericopa evanghelica a acestei zile ne îndeamnă să deschidem ochii sufleteşti. Isaia vorbeşte despre cei care au ochi şi nu văd, despre cei care au urechi şi nu aud. Mulţimea locuitorilor Ierihonului avea ochi şi vedea! Bartimeu nu avea ochi, dar avea ochii sufleteşti deschişi şi, prin ei, a văzut, şi tot prin ei a aflat lumina ochilor, şi-a recapătat vederea.

Cât de mulți au fost cei pe care i-a vindecat Mântuitorul Hristos... S-au mântuit de boli, de suferinţe, de demonii care îi chinuiau! Aveau ochi, şi totuşi nu vedeau; aveau urechi, şi nu auzeau cuvintele pline de putere, cuvintele Evangheliei Vieţii pe care Mântuitorul, verbal, le-a vestit ucenicilor Săi şi fiilor poporului ales.

Au ochi și totuși nu văd, au urechi și totuși nu aud...Câţi dintre fraţii noştri creştini nu se asemănă cu iudeii din vremea Mântuitorului Iisus Hristos... Au ochi şi nu văd, au urechi şi nu aud... Iar dovada se vede în faptele lor: fapte blestemate, fapte de ruşine, pentru care fiecare îşi va primi răsplata. Să nu se amăgească cineva, că va face un lucru bun pentru care să nu primească binecuvântare şi răsplată, sau un lucru rău pentru care nu va primi certare şi pedeapsă. Nimic, absolut nimic, nu rămâne fără un răspuns din partea Creatorului nostru.

Vă îndemn, dar, în aceste câteva săptămâni care au mai rămas până la Praznicul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, să vă veniţi în sine, să deschideţi larg ochii sufletului şi ai trupului vostru şi să vedeţi, în fiecare frate care vine la voi, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vă cere ajutorul. În fiecare acest "mai mic", pe care Mântuitorul îl trimite la noi, El Însuşi vine, iar puţinul pe care noi putem să-l dăm, să-l dăruim Lui, fiindcă Însuşi Mântuitorul Iisus îl primeşte.

Vă îndemn să fiţi cu multă luare aminte, să ne bucurăm de acest post, un post al veseliei şi al plinătăţii. Acest post nu ne va duce la lipsuri, ci dimpotrivă ne îmbogăţeşte cu darul pe care Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, îl dăruieşte fiecăruia dintre noi.

Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască Pacea Sa şi, împreună, să ne bucurăm de Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Amin!

Vă oferim mai jos, predica în format video, rostită de PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Mânăstirea Balaciu - Vindecarea orbului din Ierihon - 3.12.2017 [
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01132 sec - PID: 13204