186
Preacucernici Părinţi, dreptmăritori creştini, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, iubiţi copii,

Suntem în perioada de bucurie, o perioadă de post, dar un post al bucuriei întru întâmpinarea minunii Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, a Naşterii Sale din Sfânta Fecioara Maria. Această mare sărbătoare a Naşterii este o sărbătoare a bucuriei.

Ne bucurăm, fiindca ni S-a născut Mântuitor, Hristos Domnul. Îngerii din Cer au venit şi au vestit păstorilor, au vestit întregii omeniri că astăzi, în ziua Crăciunului - a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos - ni se naşte Mântuitor. Pentru această bucurie ne pregătim, prin post şi rugăciune. Ne pregătim sufleteşte şi trupeşte, cum altfel, decât prin fapte bune, prin fapte izvorate din credinţă, din nădejde şi dragoste?

Iar fiecare popas spiritual în această călătorie a Postului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, este un prilej de a ne veni în sine. Este un prilej de a mărturisi credinţa noastră, nădejdea, dragostea faţă de Dumnezeu şi de oameni şi, de ce nu, dragostea faţă de sufletul nostru, făcând fapte bune.

Iată, tradiţia veche a colindelor [https://lonews.ro/comunicate/24164-colinde-tv-un-nou-post-de-televiziune-lansat-in-reteaua-livecamera.html] româneşti ne spune, prin cuvintele “şi nu uita, când eşti voios, române să fii bun”, că fiecare zi din acest post trebuie să fie o zi a faptelor bune, a câte unui cuvânt de întărire, de îmbărbătare, de mângâiere, a unui cuvânt de compasiune faţă de cei - şi cât de mulţi sunt - în nevoi, în suferinţe, sau aflați chiar pe căile pierzării.

PS Vincențiu: foarte puțini tineri se mai preocupă astăzi de desăvârșire!Pericopa evanghelică a acestei Duminici [LO: a Dregtorului bogat și a Păzirii poruncilor] ne prezintă un tânăr, pe care Sfântul Evanghelist Luca îl înfățișează ca pe “un tânăr oarecare”. Este vorba, însă, despre un tânăr deosebit, întrucât era preocupat de desăvârşire, de viaţa veşnică: “Ce să fac, ca sa moştenesc viaţa de veci?”. Foarte puţini tineri, din acest început al mileniului trei, mai pun această întrebare.

În celelalte două Evanghelii sinoptice cu Evanghelia Sfântului Luca, aflăm mai multe date despre el. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că era un tânăr bogat, iar mai apoi aflăm că era şi dregător. Iată un tânăr deosebit, nu pentru că era bogat, ci pentru preocuparea sa pentru desăvârşire, pentru moştenirea vieţii veşnice. El se adresează Mâtuitorului, într-un mod deosebit. Niciunui rabin nu i se adresa, nimeni, cu această formulă, “Învăţătorule Bun”, fiindcă Talmudul - această culegere de învăţături rabinice - spunea: “bună este numai Legea”, nimeni de pe pământul acesta nu este bun. Așa încât, Bun, într-un cuvânt, este numai Dumnezeu. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos îi spune acestui tânăr: “de ce Mă numeşti Bun? Bun este numai Dumnezeu.”.

Citește și: PS Vincențiu: când te gândești doar la tine, te excluzi din comunitate [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24110-ps-vincentiu-cand-te-gandesti-doar-la-tine-te-excluzi-din-comunitate.html] [ https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24110- [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24110-ps-vincentiu-cand-te-gandesti-doar-la-tine-te-excluzi-din-comunitate.html] ps-vincentiu-cand-te-gandesti-doar-la-tine-te-excluzi-din-comunitate.html [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24110-ps-vincentiu-cand-te-gandesti-doar-la-tine-te-excluzi-din-comunitate.html] ]

Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, comentând această pericopă evanghelică, afirmă că Mântuitorul i-ar fi spus acestui tânăr - “dacă nu Mă consideri Dumnezeu, Fiu al lui Dumnezeu, de ce Mă numeşti Bun, fiindcă numai Dumnezeu este Bun?”. Mântuitorul îi amintește, chiar El, cinci dintre Poruncile lui Moise, din partea a doua a acestui cod de legi. Toate aceste porunci nu ii fuseseră noi tânărului, acesta răspunzând Mântuitorului: “din vrenea prunciei mele împlinesc aceste Porunci”. Iar atunci, Mântuitorul , în Evanghelia de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, foarte direct în răspunsul Său, a zis: “dacă vrei să fii desăvârşit, îţi mai trebuie un singur lucru: renunţă la tot ceea ce ai, vinde tot ceea ce ai, împarte săracilor şi, apoi, vino de urmează-Mi Mie". Şi, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, asemenea celorlalți doi evanghelişti care vorbesc despre acest moment al tânărului doritor de desăvârşire, că s-a întristat adănc, a plecat capul şi L-a părăsit pe Mântuitor, pentru că era un om foarte bogat.

Despre "dialogul darului", împlinit în Sfânta Liturghie - PS Vincențiu, Episcop al Sloboziei și CălărașilorDreptmăritori creştini, îndemnul acesta pe care Mântuitorul L-a dat: “Vinde tot ce ai şi împarte săracilor”, nu este un sfat, este o poruncă, pentru că aceste bunuri materiale l-au oprit pe tânăr să-I urmeze lui Hristos. L-au oprit să urce această scară, a mântuirii, care ne apropie de Hristos şi, desigur, a desăvârşirii - desăvârşirea noastră spirituală, dar şi fizică.

Iată, Mântuitorul a avut un cuvânt de tristeţe, de regret, spunând că, “mai uşor va intra o cămilă” - unii cercetatori ai textelor Nou-Testamentare spun că Mântuitorul ar fi spus de fapt , în limba greacă veche aşa numindu-se funia cu care erau legate corăbiile la ţărm - “prin urechile acului”. Însă, fie animalul pe care îl ştim noi, cămila, fie această frânghie, niciunul nu poate pătrunde prin urechile unui ac. Astfel sunt toţi cei care îşi leagă viaţa de aceste lucruri, de bunuri materiale, peste care Creatorul ne-a facut stăpâni, nu robi ai lor. Creatorul ne-a dat putere peste toată Creaţia Sa. A dat omului putere - omul este Cununa Creaţiei - cerându-i să folosească aceste daruri, aceste bunuri (pe care Dumnezeu ni le dă), nu cerându-i să se lege cu lanţuri, de ele - fiindcă omul, din nefericire, în păcat fiind, a preferat de bunăvoie să devină robul acestor bunuri materiale pe care Dumnezeu ni le dăruieşte după folosul nostru, după puterea noastră, să le chivernisim, să le folosim.

Citește și: POZIȚIE MĂRTURISITOARE a PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24095-pozitie-marturisitoare-a-ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor.html] [ https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24095-pozitie-marturisitoare-a-ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor.html [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24095-pozitie-marturisitoare-a-ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor.html] ]

De aceea, este bine şi folositor, ca orice creştin să conştientizeze faptul că aceste bunuri - creaţie a lui Dumnezeu - ne sunt date spre folosinţă, ca semn al dragostei de oameni, pe care Creatorul o are faţă de Cununa Creaţiei Sale. Aceste daruri ne sunt date de Dumnezeu, atunci când avem nevoie. De aceea, şi în rugăciunea pe care Mântuitorul Însuşi a rostit-o, se spune: “pâinea noastră cea de toate zilele”, pâinea de care avem nevoie ASTĂZI, să o măncăm! Mâine, Te voi ruga din nou, Doamne, să ne dai pâinea, care ne va fi de trebuinţă să ne ţinem zilele, să muncim, să Te lăudăm pe Tine, să-i ajutăm pe cei de aproape ai noştri, conştientizând, însă, că aceste bunuri sunt daruri ale lui Dumnezeu. .

Omul creştin va simţi şi el nevoia sa-I mulţumească lui Dumnezeu pentru generozitatea Sa, pentru darurile Sale, şi atunci omul dăruiește... “ale Tale, dintru ale Tale” - cum spunem la Sfânta Liturghie - din cele pe care ni le dăruieşte Dumnezeu, iată, noi, la rândul nostru, dăruim lui Dumnezeu. Astfel, intervine un dialog al darului, care îşi găseşte cea mai desăvârşită împlinire în Sfânta Liturghie: - darul plin de iubire al lui Dumnezeu devine UNA, în Sfânta Euharistie, cu darul plin de iubire al omului. Creştinul aduce, la Sfântul Altar, darul lui de prescură şi vin, pâine şi vin, care devin UNA cu darul Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu Îl trimite, prefăcând pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, cu care noi ne împărtăşim şi prin care noi ne apropiem de desăvârşire, această năzuinţă a tuturor oamenilor conştienţi.

PS Vincețiu, în Biserica Modelu -Călărași: Ați vrea ca și împăratul să bea din apa nebuniei?La venirea Mântuitorului Iisus Hristos, Îngerul a vestit oamenilor: “Slavă întru Cei de Sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”. Slava lui Dumnezeu nu o putem micşora în niciun fel, noi, oamenii. Celelalte două Porunci, “pe pământ pace”, “între oameni bunăvoire”, aproape au dispărut, iar poporul lui Dumnezeu a ajuns precum apele învolburate ale mării - ape învolburate, nu de furtună, ci de un uragan foarte puternic. Omul a devenit duşmanul fratelui său, vrăjmaş fratelui său. Care e motivaţia acestei dramatice transformări a Cununii Creatiei lui Dumnezeu? Lipsa credinţei în Dumnezeu, lipsă de credinţă, care duce la o stare vecină cu nebunia, încât, mergând de multe ori pe stradă, oamenii pot gândi: “suntem într-o lume care şi-a pierdut raţiunea”.

Există o povestioară pe care vreau să v-o spun, dar cu foarte mult înţeles spiritual: era o cetate condusă de un împărat înţelept, în care toţi locuitorii erau fericiţi şi bine cârmuiţi de acesta. Într-o noapte însă, un vrăjmaş a otrăvit, cu otrava nebuniei, unicul izvor de apă, unica fântână a acelei cetăţi. A doua zi dimineaţă, toţi locuitorii cetăţii au băut apa otravită şi au înnebunit. Singurul care nu a băut din această fântână, fusese împăratul. Imediat, locuitorii cetăţii au început să clevetească între ei, cum că împăratul lor înnebunise, şi gândeau să îl ucidă şi să aleagă un alt împărat.

Ce trebuia să facă, dreptmăritori creştini, acel împărat? Să bea şi el, din apa nebuniei? Desigur, înnebunind şi el, locuitorii cetăţii ar fi fost bucuroşi - împăratul lor s-a vindecat! Sau dimpotrivă, să vestească adevărul cu orice preţ, cu orice sacrificiu? Iată care este rolul creştinului, al creştinilor practicanţi, astăzi: să vestească, cu multă putere, în lume, că înţelepciunea lui Hristos, învăţătura lui Hristos este singurul izvor de lumină! Orice altceva, este un izvor al minciunii, al întunericului. Numai Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Numai Hristos este Cel Care ne luminează calea şi ne arată drumul cel bun. Doar Hristos aduce mângâiere sufletelor şi trupurilor noastre.

CITEȘTE și: PS Vincențiu: Să luăm aminte la familia creștină! Luați aminte la Biserica cea mică! [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24118-ps-vincentiu-sa-luam-aminte-la-familia-crestina-luati-aminte-la-biserica-cea-mica.html] [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24118-ps-vincentiu-sa-luam-aminte-la-familia-crestina-luati-aminte-la-biserica-cea-mica.html] [ https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24118-ps-vincentiu-sa-luam-aminte-la-familia-crestina-luati-aminte-la-biserica-cea-mica.html [https://lonews.ro/sarbatori-sfinti-moaste/24118-ps-vincentiu-sa-luam-aminte-la-familia-crestina-luati-aminte-la-biserica-cea-mica.html] ]

Preacucernici părinţi, dreptmăritori creştini, mă bucur că în acest popas spiritual al Postului bucuriei, înaintea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, am putut poposi în comunitatea voastră parohială, în această frumoasă biserică [LO: Biserica Parohiei Modelu, sfințită în urmă cu un an]. Când am ieşit [LO: astăzi] cu Sfântul Potir, cu Sfânta Împărtaşanie, şi am văzut copiii voştri... Ei sunt mult mai frumoşi, decât acestă Casă a lui Dumnezeu, decât această Biserică, şi este un semn al binecuvântării, pe care Dumnezeu v-a dăruit-o vouă, părinţilor! Vă felicit, că vă aduceţi copiii în Biserică, îi împărtăşiţi cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului, păzindu-i de multe alte blestemăţii.

Vă binecuvântez, rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască Pacea Sa, să vă dăruiască frumuseţea sufletească şi trupească pe care o au copiii voştri, să vă dăruiască multă credinţă, multă nădejde şi multă dragoste! Şi să întâmpinaţi Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, cu multă pace sufletească, linişte în sufletele şi trupurile voastre.

Transcriere și adaptare efectuate de: Redacția știri Lăcașuri Ortodoxe®, după o predică rostită în aceste zile de target="_blank">PS Părinte Vincețiu [
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01442 sec - PID: 5779